Kategoriler
Basın İlan

BUCAK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1-07.01.2020 tarih ve 9 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen raporunda Burdur İli, Bucak İlçesi, Konak Mahallesi 1133 ada batısı bulunan imar adası yürürlükteki imar planında; Resmi Kurum Alanı Karakol ve Otopark olarak planlanmış alanda ihtiyaçlara cevap verebilmesi için tamamının “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı olarak hazırlanan  talep dosyası İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesi hükümleri gereğince İmar komisyonunca uygun bulunmuştur” denilmektedir. İmar Komisyonu raporunun kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca oy birliği ile karar verilerek 06.02.2020 tarih ve 21 sayılı B.M.K. ile karar verilmiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir