Kategoriler
Basın İlan

T.C.BUCAKİCRA DAİRESİ 2019/2222 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Burdur İli, Bucak İlçesi, KUŞBABA Köyü, EĞRİ ARMUT Mevkii, 192 Ada, 14 Parsel, numaralı taşınmaz; Bilirkişi Raporuna Göre” Burdur ili, Bucak ilçesi, Kuşbaba köyü, Eğri Armut mevki, 192 ada, 14 parsel nolu taşınmaz imar planı dışında, Kuşbaba köyü yerleşim alanı içerisindedir. Aşağı mahalle camiinin yaklaşık 500 m. kadar batısında bulunan taşınmazın kuzeybatısında Kestel köyüne giden yol, diğer yönlerden şahıslara ait taşınmazlarla sınırlıdır. Taşınmazın üzerinde ve komşu taşınmazlarda kısmen yapılaşma mevcuttur. Taşınmazın bulunduğu yerde köy şebeke suyu ve elektriği mevcuttur. Taşınmazın keşif tarihinde sürülmüş olduğu, taşınmazın üzerinde 1 adet evin bulunduğu, ayrıca 1 adet içerisinde su bulunmayan ve faal durumda olmayan kuyunun mevcut olduğu, köy yerleşim yeri içerisinde bulunduğu, kuzeybatısından köy yolunun geçtiği, taşınmazın etrafında sınırlara dikili vaziyette muhtelif yaş ve cinste ağaçların bulunduğu görüldü. 192 ada 14 parsel 2582,05 m2 alana sahip olup, Taşınmazın değeri ve taşınmaz üzerinde bulunan muhtelif yaş ve cinsteki ağaçlar;İNCİR ağacı 14-16 yaş 1 ADET – İNCİR ağağcı 20-22 yaş 3 ADET – ÇAM ağacı 18-20 yaş 1 ADET – ÇAM ağacı 38-40 yaş 1 ADET – BADEM ağacı 8-10 yaş 2 ADET – BADEM ağacı 16-18 yaş 3 ADET – BADEM ağacı 20-22 yaş 8 ADET – İĞDE ağacı 38-40 yaş 1 ADET – KAVAK ağacı 10-12 yaş 4 ADET – KAVAK ağacı 24-26 yaş 4 ADET – ARMUT ağacı 14-16 yaş 1 ADET – NAR ağacı 8-10 yaş 3 ADET – CEVİZ ağacı 40-42 yaş 1 ADET – DUT ağacı 14-16 yaş 1 ADET – Dut ağacı 36-38 yaş 2 ADET – ÜZÜM ağacı 8-10 yaş 1 ADET – Üzüm ağacı 34-36 yaş 1 ADET tir. Toplam değer:2810-TL dir. Taşınmaz üzerinde bulunan yapı: Taşınmaz üzerinde 50-60 yıllık iki katlı, yığma kargir, zemin katı depo, üst katı konut olarak kullanılan, üzeri kiremit çatılı, 82,45 m2 taban alanında, % 70 yıpranmış bina 3-A grubu yapılardandır. Taşınmaz üzerinde faal olmayan, 5-6 m. derinliğinde, 3 m. çapında, taş duvarlı kuyu bulunmaktadır. Kuyu uzun süredir kullanılmamakta olup içinde su yoktur. Binanın değeri=82,45 x 2=164,90 x 980,00=161602,00 x 0,30=48480,60-TL Kuyunun değeri=Malzeme ve işçilik dâhil=1000,00 TL?dir. Taşınmazın toplam değeri=25825,00 + 2810,00 + 48480,60 + 1000,00=78115,60.-TL’dir. Taşınmazın tamamı borçluya aittir. denilmektedir.
Adresi: Burdur İli, Bucak İlçesi, KUŞBABA Köyü, EĞRİ ARMUT Mevkii, 192 Ada, 14 Parsel
Yüzölçümü : 2.582,05 m2 Arsa Payı: 1/1 Kıymeti: 78.115,60 TL Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ki gibidir. KDV Oranı: %18 İmar Durumu: Taşınmaz köy hudutları içerisinde olup , belediye imar planı dışındadır.

  1. Satış Günü: 01/06/2020 günü 10:00 – 10:10 arası 2. Satış Günü: 26/06/2020 günü 10:00 – 10:10 arası

Satış Yeri: BUCAK BELEDİYESİ RECAİ TOSYALI DÜĞÜN SALONU KONAK MAH. GENÇOSMAN CAD. NO:94 BUCAK BURDUR. –

  Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.    

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2222 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/03/2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir